Sākumskola

Dokumenti

Privātās sākumsskolas “Namiņš” darbību reglamentējošie dokumenti:

Izglītības iestādes akreditācijas lapa:
Izglītības programmas akreditācijas lapa:
error: Saturs aizsargāts!