Sākumskola

Par mums

Bērnu un jaunatnes radošo spēju attīstības centrs “Namiņš” tika dibināts pirms 18 gadiem kā interešu izglītības centrs, kurā darbojās estētikas skoliņa mazajiem, sagatavošanas klase skolai un pulciņi.

Atvērt šādu privātu iestādi bija Sandras Indriksones ilgi lolota ideja, kas kopā ar kolēģi Līgu Taubi 2000.gadā arī tika realizēta. Tika radīta vieta, kurā ikviens bērns – maziņš, lielāks, jaunietis, var pilnveidoties, augt un atvērties dzīvei un būt tāds kāds ir – vienreizējs un neatkārtojams.  

Kad estētikas skoliņas bērni paaugās un viņiem bija jādomā, kur sākt bērnudārza gaitas, radās ideja, ka varētu turpināt izglītot šos foršos un apķērīgos bērniņus. Tā 2003.gadā tika atvēra bērnudārza pirmā grupiņa. Gadu gaitā tai pievienojušās arvien jaunas un nu, 2018./2019.mācību gadā, “Namiņā” darbojas jau 11 grupiņas.

Līdzīgi kā no estētikas skoliņas izauga bērnudārzs, līdz ar bērnudārza bērniem izauga arī sākumskola “Namiņš”, kas durvis vēra 2008.gadā. Profesionālu pedagogu pavadībā te zināšanas apgūst jau vairāk kā pussimts 1.-6.klases skolēnu.

Salīdzinoši nesen – 2011.gadā – “Namiņa” paspārnē tika atvērta arī mūzikas skola “Namiņš”, kas piedāvā apgūt kādu no septiņām licencētajām profesionālās ievirzes izglītības programmām vai arī kādā no interešu izglītības programmām.

Visas “Namiņa” paspārnē īstenotās izglītības programmas ir licencētas, “Namiņš” atrodas arī dažādu uzraugošo dienestu pārraudzībā, lai bērniem tiktu nodrošināta droša un izglītības procesam atbilstoša vide.

“Namiņš” ir ne vien sociāli aktīvs, bet dedzīgi iesaistās arī profesionālās jomas jautājumu risināšanā. 2006.gadā bijām Latvijas Privāto Pirmsskolu biedrības dibinātāju vidū, esam arī Latvijas Privātskolu asociācijas biedri.

Līdz ar bērniem un “Namiņu” audzis ir arī darbinieku kolektīvs. Par to, lai “Namiņā” ikviens justos labi, ikdienas rūpējās vairāk kā 70 darbinieki, kuri ir kopā ar bērniem gan mācību procesā, gan radošos darbiņos un rotaļās, rūpējas par ēdināšanu un patīkamas apkārtējās vides radīšanu.