Sākumskola

Stundu saraksti

Darbs sākumskolā norit saskaņā ar šādu dienas kārtību:

 Stunda    Laiks (no – līdz)
0.    8:15-8:55
1.    9:00-9:40
2.    9:50-10:30
3.    10:40-11:20
4.    11:30-12:10 (4., 5., 6.kl.)
   11:50-12:30 (1., 2., 3.kl.)
5.    12:40-13:20
6.    13:30-14:10
7.    14:20-15:00

 

Stundu saraksts nedēļai katrai klasei:

Stundu saraksts 1.klasei

Stundu saraksts 2.klasei

Stundu saraksts 3.klasei


Stundu saraksts 4.klasei


Stundu saraksts 5.klasei


Stundu saraksts 6.klasei

Konsultācijas

 

Skolēniem ir iespējams apmeklēt konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem. Par ierašanos uz konsultāciju skolēns un viņa vecāki informē skolotāju ne vēlāk kā dienu iepriekš.

Par konsultācijām mācību priekšmetos, kas nav iekļauti zemāk redzamajā grafikā, jāvienojas individuāli ar priekšmeta skolotāju.

 

 Laiks Pirmdiena Otrdiena    Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena
815-855 Angļu valda 2.-6.klase

Skolotāja
Elīna Osmanova

 Dabaszinības
6.klase Skolotāja
Inese Jasaite
 Mācību priekšmeti
3.klase Skolotāja Inguna Ošiņa
 Mācību priekšmeti
4.klase Skolotāja
Sanita Ceipe

Literatūra
6.klase

Skolotāja
Sanita Ceipe

Latviešu valoda
6.klase Skolotāja
Velga Prikule
Matemātika 4.klase Skolotāja Kristīne Šironova  Mācību priekšmeti
5.klase

Skolotāja Linda Pitkeviča

Sports
1.-6.klase Skolotājs
Aigars Feteris
 Matemātika
6.klase

Skolotāja Linda Pitkeviča

 Informātika
5.-6.klase Skolotāja
Elīna Osmanova