Sākumskola

Stundu saraksti

Darbs sākumskolā norit saskaņā ar šādu dienas kārtību:

 Stunda    Laiks (no – līdz)
0.    8:15-8:55
1.    9:00-9:40
2.    9:50-10:30
3.    10:40-11:20
4.    11:30-12:10
   Pusdienas
5.    12:45-13:25
6.    13:30-14:10
7.    14:15-14:55
8.    15:30-16:10
9.    16:20-17:00
10.    17:00-17:40

 

Stundu saraksts nedēļai katrai klasei:

Stundu saraksts 1.klasei

Stundu saraksts 2.klasei

Stundu saraksts 3.klasei


Stundu saraksts 4.klasei


Stundu saraksts 5.klasei


Stundu saraksts 6.klasei

Konsultācijas

 

Skolēniem ir iespējams apmeklēt konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem. Par ierašanos uz konsultāciju skolēns un viņa vecāki informē skolotāju ne vēlāk kā dienu iepriekš.

Par konsultācijām mācību priekšmetos, kas nav iekļauti zemāk redzamajā grafikā, jāvienojas individuāli ar priekšmeta skolotāju.

 

 Laiks Otrdiena    Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena
815-855  Angļu valoda
2.-6.klase

Skolotāja Elīna Osmanova

 Matemātika
3.klase

Skolotāja Kristīne Šironova

 Latviešu valoda, Matemātika,
Dabaszinības
5.-6.klase

Skolotāja Inguna Ošiņa

 

 

Informātika
5.-6.klaseSkolotājs Inita Osmanova
Matemātika
5.klase

Skolotāja Linda Pitkeviča

Latviešu valoda
2.klase

Skolotāja Inguna Ošiņa

 Mācību priekšmeti
4.klase

Skolotāja Linda Pitkeviča

Latviešu valoda
5.klase

Skolotāja Velga Prikule

Matemātika
2.klaseSkolotāja

Jana Kļaviņa 

 Mācību priekšmeti
3.klase

Skolotāja Sanita Ceipe

1520-1600 Sociālās zinības, Pasaules vēsture, Latvijas vēsture,
Krievu valoda
5.-6.klase

Skolotājs Juris Sniķeris

 

error: Saturs aizsargāts!