Mūzikas Skola

Interešu izglītība

Privātā mūzikas skola “Namiņš” atbalsta ik viena vēlmi apgūt mūziku un instrumentu spēli jebkurā vecumā, tāpēc paralēli profesionālās ievirzes programmām realizējam arī interešu izglītību. Tā ir paredzēta bērniem no divu gadu vecuma, kā arī pieaugušajiem bez priekšzināšanām. Mēs piedāvājam pilnveidot un attīstīt savas muzikālās spējas neatkarīgi no vecuma.

Orff mūzikas nodarbības

Tā ir vācu/austriešu Karla Orfa iesākta un daudzu pedagogu turpināta metode.

Šajā nodarbībā bērni dziesmu, melodiju vai dzejoli klausās, iztēlojas un attēlo, spēlē instrumentus, dzied un iejūtas lomās.

Bērns pedagoga vadībā tiek mudināti uz brīvu improvizāciju, darbojoties mūzikā, ritmiski kustoties, skandinot balsi un instrumentus.

Nodarbības notiek trešdienās:

Nodarbības vada un kopā ar bērniem darbojas skolotāja Agnese Valtmane.

 

Mūzikas abc

Lai attīstītu muzikālo dzirdi, ritmu un atmiņu, un veiksmīgi sagatavotos iestājeksāmeniem mūzikas skolā, mēs piedāvājam piecgadniekiem un sešgadniekiem apmeklēt sagatavošanas nodarbības mūzikas mācībā.

Nodarbības notiek:

Vecākās grupas nodarbības vada skolotāja Anna Šuvajeva, jaunākās grupas nodarbības vada skolotāja Agnese Valtmane.

Vēlies pieteikties?

Pieteikties dalībai mūzikas skolas interešu izglītības programmās iespējams, aizpildot elektronisko pieteikuma formu, zvanot uz “Namiņu” pa tālruni +371 26160919 vai rakstot uz namins.ms@gmail.com.

error: Saturs aizsargāts!